Om oss

Mårdträ AB är ett familjeföretag med rötterna i Bergslagen verksamt inom träemballage- och trävarubranschen. Vi tillverkar kundanpassat specialemballage och de flesta av våra kunder är tillverkande industrier.

Historik

1946. Verksamheten startade med att Thure Eriksson köpte rotposter som avverkades och sågades i Mårdshyttan.

1950. Startas en käppfabrik i en gammal ladugård i Mårdshyttan bla för export av björkkäppar.

1960-tal. Vidareförädlingen utvecklas med ett hyvleri och virkesförsäljning tar fart i Mårdshyttan, försäljning sker bla till gruvindustrin och lokala byggprojekt.

1971. Avtal om emballageleveranser till den nystartade Volvo-fabriken i Lindesberg.

1970-tal. Emballageproduktionen utvecklas till fler industrikunder i regionen. Nya produktionslokaler byggs i Mårdshyttan.

1985. Vänerskogs fd sågverkslokaler på Dalkarlshyttan köps in och en byggvaruhandel öppnas.

1991. Snickeriet och kontoret i Mårdshyttan brinner ned och de delarna av verksamheten flyttas till Dalkarlshyttan. Thomas och Kajsa tar över företaget.

2003 Mårdträ AB certifieras enligt ISPM-15 standarden.

2004. Byggvaruhandeln säljs till AB Karl Hedin och verksamheten renodlas mot emballageproduktion och träförädling.

2006. Inleds ett investeringsprogram för att mekanisera tillverkningen av lastpallar.

2008. Hyvlerilokalerna i Mårdshyttan brinner ned, efter detta är all produktion förlagd till Dalkarlshyttan. Mårdshyttan nyttjas endast som lager.

2016. Tredje generationen tar vid då Anders börjar arbeta i familjeföretaget

2017. Företaget utvecklas med investeringar i utökade produktionslokaler och effektivare kapanläggningar.

Mårdträ AB

  • Info @mardtra.se
  • 0581-806 30
  • Sinderstalpsvägen 6
  • 711 31 Lindesberg